นิทรรศการ

Sokos เข้าร่วมงานนิทรรศการบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย
ในเดือนพฤศจิกายน 2019 Sokos ได้เข้าร่วมนิทรรศการบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย อีก 4 วัน เราตอบรับสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น เราได้รับคำถามจากลูกค้านับร้อยราย และคุณภาพของเครื่องก็ได้รับการยืนยันจากลูกค้า เครื่อง CGF 32-32-10 ที่จัดแสดงขายตรงจุด

2021/01/12

ส่งคำถามของคุณ